תקנון אתר “עמק השווה” 

חברה: עמק השווה

כתובת: קיבוץ גבעת חיים איחוד
מנהל: גיל דותן
אתר אינטרנט: www.haemekhashave.co.il
(הלה יקרא בתקנון זה: “החברה”)

סעיף 1: הגדרות והקדמה

1.1. “החברה” – עמק השווה, עוסקת בארגון והפקת פעילויות תיירותיות, ימי כיף, גיבוש וסיורים מגוונים.

1.2. “המשתמש” או “הלקוח” – כל אדם או גוף המשתמש בשירותים שמציעה החברה.

1.3. “סיור” או “פעילות” – כל פעילות תיירותית, יום כיף, גיבוש, אטרקציה או סיור מוצע דרך האתר או על ידי החברה.

1.4. “האתר” – האתר האינטרנטי של החברה וכל תוכנו.

 סעיף 2: תחום האחריות של החברה

2.1. החברה אחראית על איכות ותקינות הפעילויות המוצעות דרך האתר.

2.2. החברה אינה נושאת באחריות לנזקים גופניים או רכושיים הנגרמים במהלך הפעילות, למעט אם נגרמו עקב רשלנותה המוכחת של החברה.

 סעיף 3: תנאים להשתתפות בפעילויות

3.1. כל משתתף בפעילות חייב להיות בעל כרטיס אשראי תקף ולהיות מעל גיל 16.

3.2. בקשות מיוחדות (כמו דיאטות מיוחדות, צרכים בתחום הנגישות) יש לתאם עד 10 ימי עסקים לפני הפעילות.

סעיף 4: מדיניות פרטיות

4.1. החברה מחויבת לסודיות פרטי הלקוח

ות ולא תעביר פרטים אלו לצדדים שלישיים ללא אישור בכתב מהלקוח.

4.2. פרטים עשויים להימסר לרשויות המוסמכות במקרה של דרישה חוקית.

 סעיף 5: ביטול עסקה

5.1. ניתן לבטל הזמנה עד 30 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות לקבלת החזר מלא.

5.2. ביטולים שיתבצעו פחות מ-30 ימי עסקים לפני הפעילות לא יהיו זכאים להחזר.

 סעיף 6: אחריות והתחייבויות

6.1. החברה אחראית רק לפעילויות ושירותים המוצעים ישירות על ידיה.

6.2. החברה אינה נושאת באחריות לנזקים שנגרמו בקשר ישיר או עקיף עם השירות.

 סעיף 7: שונות

7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת.

7.2. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

 סעיף 8: יישום התקנון

8.1. התקנון נכנע לדין הישראלי.

8.2. בכל מקרה של מחלוקת תהיה סמכות לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו.

מי אנחנו

© 2024 העמק השווה. כל הזכויות שמורות.

תפריט נגישות